Podgląd produktów / Profilaktyka antynikotynowa, antyalkoholowa i antynarkotykowa w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych - projekt zajęć profilaktycznych

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie praktycznych rozwiązań związanych z profilaktyką zachowań patologicznych w szkołach, jakie mogą być realizowane przez podmioty zewnętrzne, przede wszystkim przez fundacje i organizacje pozarządowe (w ogólnym ujęciu tzw. trzeci sektor). Rolą tych podmiotów w zakresie niniejszego zagadnienia jest współpraca ze szkołą w celu wsparcia pedagogów, a także nakreślanie problemów, które poruszane są z młodzieżą . Problematyka jaka jest poruszona w niniejszej pracy dotyczy przede wszystkim zachowań patologicznych związanych z paleniem tytoniu przez młodzież, spożywania alkoholu, a także zagrożenia narkotykami. Wybór zagadnień poruszanych w ramach niniejszego opracowania wynika przede wszystkim z faktu, iż są to zagrożenia realne, z którymi młodzież styka się każdego dnia, a także z faktu, iż zarówno palenie tytoniu, jak i spożywanie alkoholu przez młodzież jest działaniem wysoce niebezpiecznym i negatywnie wpływającym na przyszłe życie. W zakresie narkotyków konieczne jest zaś ukazanie długofalowego zagrożenia stosowania tego typu środków.

11-23-2016 Profilaktyka antynikotynowa, antyalkoholowa i antynarkotykowa w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych - projekt zajęć profilaktycznych

Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź

Profilaktyka antynikotynowa, antyalkoholowa i antynarkotykowa w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych - projekt zajęć profilaktycznych

Koszyk
Niestety Twój koszyk jest pusty!
Razem: 0.00

Popularne Prace