Przeglądasz kategorię / Zarządzanie

Zarządzanie

Organizacja rachunkowości - optymalizacja obiegu dokumentacji magazynowej na przykładzie spółki X

Analiza procesowa na podstawie diagramu SIPOC na przykładzie inscenizacji Bitwy pod Grunwaldem

Proces rekrutacji oraz zatrudnienie pracowników przez Agencję pracy tymczasowej na przykładzie przedsiębiorstwa Huber&Zuhner

WPŁYW KOSZTÓW WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ NA POZIOM ZATRUDNIENIA W SEKTORZE GASTRONOMII W POWIECIE OLSZYŃSKIM

Zarządzanie łańcuchem dostaw w portowym terminalu kontenerowym jako mikrosystemie logistycznym

Zamierzenia rozwoju transportu pasażerskiego w portach Gdańska i Gdyni

Polityka kredytowa w bankach na przykładzie banku Idea Bank

Zarządzanie obiektem sportowym na przykładzie PGE Arena Gdańsk

Społeczne aspekty w kulturach organizacyjnych a oczekiwania pracowników na przykładzie studium przypadków przedsiębiorstw

Outsourcing w polskich przedsiębiorstwach

Działalność organizacji pozarządowych na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych w województwie warmińsko-mazurskim

Ocena jakości usług kliniki dr Krasicki przez pacjentów

Finansowanie działalności firm z sektora MSP

DANINY PUBLICZNE W FUNKCJONOWANIU KASZUBSKICH FIRM SEKTORA MSP

Zakładanie nowej działalności gospodarczej na przykładzie działalności pielęgniarskiej w Warszawie

Motywacja pracowników na przykładzie zakładu usług blacharskich i lakierniczych

Motywowanie i demotywowanie pracowników działu obsługi klienta na przykładzie Towarzystwa Ubezpieczeniowego

Analiza motywacji do pracy pracowników sektora finansów, na przykładzie firmy pożyczkowej Spis treści Wstęp 3 ROZDZIAŁ I MOTYWACJA I MOTYWOWANIE 4

Patologie zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie i sposoby przeciwdziałania

PROCEDURY BUDŻETOWANIA NA PRZYKŁADZIE SPÓŁKI MERCOR S.A.

Menedżer przyszłości - nowe wyzwania wobec kadry kierowniczej w Polsce

DZIAŁANIA Z ZAKRESU MARKETING MIX W SEKTORZE USŁUG MEDYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE NIEPUBLICZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ

Wpływ procesów logistycznych na efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa transportowego na rynku niemieckim

Analiza funkcjonowania komunikacji miejskiej na przykładzie miasta Gdańska

Lean management jako forma zarządzania organizacją

Istota marketingu sportowego oraz sponsoringu sportowego na przykładzie drużyny koszykówki męskiej Polskiej Ligi Koszykówki

Kobiety na rynku pracy

Budowa i kierowanie zespołem w przedsiębiorstwie handlowym

Diagnoza i modyfikacja stylów kierowania na przykładzie firmy Berlin- Chemie Menarini Polska

System zarządzania jakością w jednostkach ochrony przeciwpożarowej na przykładzie Portowej Straży pożarnej "Florian" w Gdańsku

Efektywność wybranych kanałów dystrybucji ubezpieczeń grupowych na podstawie Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie ING S.A. w latach 2006-2011.

Motywowanie kadry kierowniczej na przykładzie kadry menedżerów liniowych Banku Millenium w Gdańsku

System franchisingowy jako forma prowadzenia działalności gospodarczej na przykładzie PTK Centertel oraz PKN Orlen

Kierunki rozwoju przedsiębiorstwa transportowego na przykładzie PTC Marek Choma sp. z o.o.

Rozwiązania emerytalne i zabezpieczenia społeczne w wybranych krajach Unii Europejskiej

ERGONOMIA STANOWSIKA PRACY PRZY KOMPUTERZE

Coaching jako narzędzie podnoszenia jakości kadr

System motywowania i oceny pracowników jako element zarządzania na przykładzie banku komercyjnego

Audyt wewnętrzny w teorii a praktyce na podstawie audytu finansowego

Analiza przeprowadzania audytu zewnętrznego na podstawie przedsiębiorstwa grupa Lotos S.A. w latach 2008-2010.

Analiza ekonomiczno-finansowa grupy kapitałowej lotos w latach 2008-2010

Analiza rynkowa nowo powstającego obiektu hotelarskiego w Jastrzębiej Górze

Analiza i ocena obsługi klienta na przykładzie firmy kurierskiej UPS sp. z o.o./o Gdańsk.

Koszyk
Niestety Twój koszyk jest pusty!
Razem: 0.00

Popularne Prace