Przeglądasz kategorię / Ekonomia

Ekonomia

Organizacja rachunkowości - optymalizacja obiegu dokumentacji magazynowej na przykładzie spółki X

Wpływ działań promocyjnych na decyzje zakupowe konsumentów

Proces rekrutacji oraz zatrudnienie pracowników przez Agencję pracy tymczasowej na przykładzie przedsiębiorstwa Huber&Zuhner

WPŁYW KOSZTÓW WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ NA POZIOM ZATRUDNIENIA W SEKTORZE GASTRONOMII W POWIECIE OLSZYŃSKIM

Zamierzenia rozwoju transportu pasażerskiego w portach Gdańska i Gdyni

Polityka kredytowa w bankach na przykładzie banku Idea Bank

Promocja usług bankowych na przykładzie Polbanku EFG.

Zarządzanie obiektem sportowym na przykładzie PGE Arena Gdańsk

Społeczne aspekty w kulturach organizacyjnych a oczekiwania pracowników na przykładzie studium przypadków przedsiębiorstw

Outsourcing w polskich przedsiębiorstwach

Działalność organizacji pozarządowych na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych w województwie warmińsko-mazurskim

Działalność organizacji pozarządowych na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych w województwie pomorskim

Ocena jakości usług kliniki dr Krasicki przez pacjentów

Polityka pieniężna NBP

Finansowanie działalności firm z sektora MSP

DANINY PUBLICZNE W FUNKCJONOWANIU KASZUBSKICH FIRM SEKTORA MSP

Zakładanie nowej działalności gospodarczej na przykładzie działalności pielęgniarskiej w Warszawie

Motywacja pracowników na przykładzie zakładu usług blacharskich i lakierniczych

Motywowanie i demotywowanie pracowników działu obsługi klienta na przykładzie Towarzystwa Ubezpieczeniowego

Analiza motywacji do pracy pracowników sektora finansów, na przykładzie firmy pożyczkowej Spis treści Wstęp 3 ROZDZIAŁ I MOTYWACJA I MOTYWOWANIE 4

PROCEDURY BUDŻETOWANIA NA PRZYKŁADZIE SPÓŁKI MERCOR S.A.

DZIAŁANIA Z ZAKRESU MARKETING MIX W SEKTORZE USŁUG MEDYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE NIEPUBLICZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ

Nachalny product placement w polskich serialach

Leasing - jedno ze źródeł finansowania jednostki gospodarczej na przykładzie finansowania spółki Lexus

Leasing jako forma finansowania inwestycji

Kryzys gospodarczy i jego wpływ na bezrobocie w Polsce

Istota marketingu sportowego oraz sponsoringu sportowego na przykładzie drużyny koszykówki męskiej Polskiej Ligi Koszykówki

Kobiety na rynku pracy

Efektywność wybranych kanałów dystrybucji ubezpieczeń grupowych na podstawie Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie ING S.A. w latach 2006-2011.

Handel zagraniczny Polski w latach 2007-2010

Strategia ekspansji międzynarodowych przedsiębiorstw na przykładzie korporacji GOOGLE.

System franchisingowy jako forma prowadzenia działalności gospodarczej na przykładzie PTK Centertel oraz PKN Orlen

Europejski Fundusz Społeczny jako rozwiązanie wspierające zatrudnienie

Rozwiązania emerytalne i zabezpieczenia społeczne w wybranych krajach Unii Europejskiej

Wpływ Euro 2012 na rozwój gospodarki Pomorza

Ocena oraz wskazania obszarów poprawy warunków pracy na stanowsku administracyjno-biurowym

Bankowość elektroniczna i telefoniczna na przykładzie banku Citi Handlowy w latach 2008-2010

Handel zagraniczny Australii

Koszyk
Niestety Twój koszyk jest pusty!
Razem: 0.00

Popularne Prace