Nowe Produkty

Organizacja rachunkowości - optymalizacja obiegu dokumentacji magazynowej na przykładzie spółki X

200.00 PLN

Wpływ działań promocyjnych na decyzje zakupowe konsumentów

200.00 PLN

Profilaktyka antynikotynowa, antyalkoholowa i antynarkotykowa w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych - projekt zajęć profilaktycznych

150.00 PLN

Analiza procesowa na podstawie diagramu SIPOC na przykładzie inscenizacji Bitwy pod Grunwaldem

150.00 PLN

Bezpieczeństwo i higiena pracy w Polsce

150.00 PLN

Proces rekrutacji oraz zatrudnienie pracowników przez Agencję pracy tymczasowej na przykładzie przedsiębiorstwa Huber&Zuhner

200.00 PLN

WPŁYW KOSZTÓW WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ NA POZIOM ZATRUDNIENIA W SEKTORZE GASTRONOMII W POWIECIE OLSZYŃSKIM

150.00 PLN

Zarządzanie łańcuchem dostaw w portowym terminalu kontenerowym jako mikrosystemie logistycznym

200.00 PLN

Zamierzenia rozwoju transportu pasażerskiego w portach Gdańska i Gdyni

200.00 PLN

NEOREALIZM WŁOSKI W KINIE I JEGO SPOŁECZNA ROLA

200.00 PLN

Polityka kredytowa w bankach na przykładzie banku Idea Bank

200.00 PLN

Kultura polityczna społeczności lokalnej na przykładzie powiatu Szczycieńskiego

200.00 PLN